Od projektu do efektu… czyli wszystko po kolei.1. zapytanie:

 • interaktywny kalkulator / orientacyjna wycena „od ręki"
 • formularz kontaktowy – wiadomość e-mail / wymagane dane: rodzaj pojazdu, marka, model, rocznik, zdjęcie pojazdu + ewentualne dodatkowe informacje dot. oczekiwań
 • kontakt telefoniczny / info: 68 454 87 79


2. oferta/wycena:

 • przygotujemy ofertę z podaną przybliżona ceną, rodzajem materiałów i ich specyfikacją techniczną oraz czasem realizacji i udzielanymi gwarancjami


3. spotkanie:

 • podpisanie umowy
 • przygotowanie i wysłanie faktury proforma / przedpłata min. 50%
 • zaksięgowanie wpłaty
 • pomiarowanie pojazdu / ocena techniczna stanu karoserii i aplikowanych powierzchni
 • szczegółowe omówienie oferty / zebranie wszystkich danych do projektu


4. projekt:

 • przygotowanie i wysłanie wstępnego projektu
 • omówienie / naniesienie ewentualnych zmian / akceptacja projektu


5. realizacja:

 • druk / cięcie / aplikacja

6. zakończenie zlecenia:

 • odbiór / podpisanie protokołu
 • końcowa faktura


7. serwis / kontrola jakości

 • przeglądy gwarancyjne